Projekt w języku skryptowym

T. Golan, M. Lewicki, M. Naskręt

Cel • Stworzyć użyteczny program w języku skryptowym

 • ECTS = 4 (120h pracy)

 • 2h laboratorium + 6h w domu / tydzień

 • Praca samodzielna

Zasady oceniania • Projekt końcowy - 4 pkt

 • Prezentacja - 2 pkt

 • Prototyp - 1 pkt

 • Raporty - 3 pkt


PUNKTY OCENA
9-10 bdb
8 db+
7 db
6 dst+
5 dst

Harmonogram


1 Wprowadzenie
4 Raport I (plan projektu)
8 Raport II (stan projektu)
11 Prototyp
13 Raport III (aktualizacja prototypu)
14 Oddanie projektu
15 Prezentacje projektu

Raport I - plan projektu (1 pkt)


 • termin oddania: 4. zajęcia

 • założenie repozytorium

 • opis projektu w README

  • co chcę zrobić
  • jakie funkcjonalności planuję
  • jak chcę to zrobić
  • jakich bibliotek użyję
  • ...

Raport II - stan projektu (1 pkt)


 • termin oddania: 8. zajęcia

 • planowane vs zrobione

 • co dalej

Prototyp (1 pkt)


 • termin oddania: 11. zajęcia

 • działający program

 • możliwe bugi

 • brakujące funkcjonalności

 • ale coś musi działać

Raport III - ostateczne poprawki (1 pkt)


 • termin oddania: 13. zajęcia

 • opis zmian prototyp -> wersja końcowa

Końcowy projektu (4 pkt)


 • termin oddania: 14. zajęcia

 • 2 pkt za wywiązanie się z założeń

 • 2 pkt za

  • stopień zaawansowania projektu
  • użyte technologie
  • jakość kodu
  • systematyczność (na podstawie repozytorium)

Prezentacja projektu (2 pkt)


 • termin: 15. zajęcia

 • sprzedaj swój produkt