Projekt C++

T. Golan, M. Lewicki

Cel • Stworzyć użyteczny program w języku C++

 • ECTS = 5 (130h pracy)

 • Praca samodzielna

 • Praca zdalna + 4 spotkania

Harmonogram


1 Wprowadzenie
2 Deklaracja projektu + ćwiczenia z git'a
3 - 9 Zdalnie + raport co tydzień
10 Prototyp
11 - 14 Zdalnie + raporty
15 Prezentacje projektu

Deklaracja projektu


 • Na drugich zajęciach należy zgłosić prowadzącemu pomysł na projekt

 • Do trzecich zajęć istnieje możliwość korekty

 • Do trzecich zajęć należy zadeklarować technologie, które zostaną wykorzystane w projekcie

 • Do trzecich zajęć opis projektu musi się znaleźć w README.md w repozytorium

Raporty


 • Od czwartych zajęć do przedostatnich (z wyłączeniem oddania prototypu)

 • Za każdy raport możliwie jest zdobycia max. 1 pkt (łącznie max. 10 pkt)

 • Raporty należy umieszczać w repozytorium w wyznaczonym na ten cel katalogu

 • W każdym raporcie należy opisać:

  • co zostało zrobione w ostatnim tygodniu
  • co zostało zaplanowane na kolejny tydzień

Prototyp


 • termin oddania: 10. zajęcia

 • działający program

 • możliwe bugi

 • brakujące funkcjonalności

 • ale coś musi działać

 • do zdobycia max. 10 pkt

Końcowy projektu


 • termin oddania: 15. zajęcia

 • do zdobycia max. 30 pkt

  • jakość max. 20 pkt
   • stopień zaawansowania projektu
   • użyte technologie
   • jakość kodu
   • systematyczność + jakość repozytorium
  • prezentacja max. 10 pkt

Zasady oceniania • Projekt końcowy - 30 pkt

 • Prototyp - 10 pkt

 • Raporty - 10 pkt


PUNKTY OCENA
45-50 bdb
40-45 db+
35-40 db
30-35 dst+
25-30 dst