Projekt C++

J. Gołembiewski, T. Golan, M. Matyka

06.10.2016

Cel


 • Stworzyć użyteczny program w języku C++
 • Samodzielnie: 2h laboratorium + 4h w domu

Zadania


 • Plan projektu (max 15 pkt)
 • Prototyp i jego prezentacja (max 15 pkt)
 • Końcowy projekt (max 35 pkt)
 • Prezentacja projektu (max 15 pkt)
 • Prezentacja techniczna (max 10 pkt, max dwie)

Plan projektu


 • do 13.10.2016
 • na GitHub lub BitBucket
 • opis końcowego projektu, opis funkcjonalności, co chcę zrobić, jak, czym
 • harmonogram pracy (co najmniej 3 tzw. milestone’y z datami włączając prezentację prototypu 5 minut)
 • data oddania końcowego projektu max. do 12. stycznia (deadline)

Uwaga: tzw. projekty trywialne, np. kółko i krzyżyk, proste aplikacje QT itp. do napisania w kilka wieczorów będą odrzucane na etapie planu projektu do poprawki.

Prototyp


 • czas prezentacji (5 minut)
 • co założyłem
 • co zrobiłem
 • opis/pokaz
 • jakie problemy były
 • co planuję zrobić
 • jakie problemy przewiduję

Końcowy projektu


 • zgodność z założeniami
 • termin
 • milestones
 • systematyczność i jakość projektu w repozytorium
 • jakość kodu
 • użyte technologie i stopień zaawansowania projektu (port androida, dodatkowe biblioteki, użyte algorytmy, grafika komputerowa, użycie bazy danych, front www)

Prezentacja projektu


 • multimedia, prezentacja - oceniane przez innego prowadzącego, data: 26.01.2017

Prezentacja techniczna


 • tematy dotyczące technologii, algorytmów, przeglądów oprogramowania itp.
 • przykładowe tematy: git i wersjonowanie, graficzne nakładki, doxygen, zaawansowane C++/C++-x11, GUI, grafika, algorytmy itp.itd (również swoje własne tematy)
 • maksymalnie 2 na zajęcia; maksymalnie 2 na studenta; tylko do końca roku 2016
 • ocena: czas, jakość, stopień zaawansowania, użyteczność dla innych studentów

Oceny


 • od 91 do 100 pkt - 5.0
 • od 81 do 90 pkt - 4.5
 • od 71 do 80 pkt - 4.0
 • od 61 do 70 pkt - 3.5
 • od 51 do 60 pkt - 3.0
 • do 50 pkt - 2.0

Praca w grupach


Dopuszczamy możliwość pracy w parach, ale na każdym etapie (plan projektu, prezentacje itd.) musi być wyszczególniony i pokazany wkład każdego członka zespołu. Również stopień zaawansowania projektu powinien być uwzględniony i dostosowany do ilości osób. Punkty zdobywacie państwo osobno.